سفارش تبلیغ
صبا


ترانه

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون

ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه‌تون

یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی

آه به خدا آن نگهت ‌ از خاطرم نرود

آه به خدا آن نگهت ‌ از خاطرم نرود

 

پرسون پرسون یواش یواش اومدم در خونه تون

ترسون ترسون لرزون لرزون اومدم در خونه‌تون

یک شاخه گل در دستم سر راهت بنشستم

از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی

آه به خدا آن نگهت ‌ از خاطرم نرود

آه به خدا آن نگهت ‌ از خاطرم نرود

 

گفتم گفتم آره گفتم به خدا قهر گناهه

دل منتظره چشم به راهه

ای من آره ای من به فدات ناز مکن تو

با چشم سیات ناز مکن تو

این دو روزه دنیا مثل خواب و رویا گذرونه

با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشانه

 

گفتم گفتم به خدا قهر گناهه

دل منتظر چشم به راهه

ای من ای من به فدات ناز مکن تو

با چشم سیات ناز مکن تو

این دو روزه دنیا مثل خواب و رویا گذرونه

با هم آشتی کنیم که بهار دوباره گل فشانه


تقدیمش می کنم به تو با یه دنیا عشق در دوشنبه 90/4/6ساعت به یاد تو بودن 1:43 عصر توسط سورنا لطف دوستان ( ) |

free counters